به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی، که به خراسان جنوبی سفر کرده است،در حاشیه بازدید از کارخانه تولید ماشین های کشاورزی در شهرستان فردوس به خبرنگاران گفت:یکی از محورهای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی مکانیزاسیون است.

وی با تاکید بر این که کشاورزی امروز با بکارگیری نیروی محرکه، ماشین ها و ادوات مکانیزه در مراحل تولید و پس از تولید می تواند پیشرفت داشته باشد، اظهار کرد: در پنج سال گذشته یعنی از نیمه دوم سال ۹۲ تاکنون خط اعتباری ۶ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافته است و این خط اعتباری همچنان ادامه دارد.

حجتی درباره وضعیت کشاورزی شهرستان فردوس گفت: خشکسالی، سرمازدگی و برخی آفات به بخشی از محصولات کشاورزی از جمله انار این شهرستان آسیب زده است.

وزیر جهاد کشاورزی مشکل عمده انار فردوس را مربوط به آبرسانی به باع ها دانست و افزود: راندمان آبیاری قنات بلده پایین است و با توجه به محدودیت منابع آب در منطقه، سزاوار نیست که آب با راندمان پایین استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: با مذاکراتی که داشتیم مقرر شد در این زمینه مطالعات صورت گیرد و با همکاری مسئولان و کشاورزان نسبت به انتقال آب با لوله از مظهر قنات به باغ ها و همچنین بکارگیری روش های نوین آبیاری در باغ ها اقدام شود.