به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، بانک مرکزی بر اساس آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اعلام کرد: در نخستین ماه پاییز امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسیده که  نسبت به ماه قبل کاهشی ۹.۵ درصدی و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

بر طبق آمارهای ارائه‌شده بانک مرکزی نرخ معاملات مسکن در شهر تهران به‌طور متوسط هر مترمربع ۸۶.۱ میلیون ریال معامله‌شده است که این مبلغ نسبت به  ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در این گزارش در رابطه با حجم معاملات مسکن آمده است:طبق بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مهرماه حاکی از آن است که از مجموع  ۹۳۵۷ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۴.۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با مهرماه سال قبل ۱.۷ واحد درصد کاهش‌یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بیش از ۱۵ سال افزوده‌شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام‌شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در این ماه حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵با سهم ۱۵.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است.علاوه بر آن مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۷ و ۸.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داده است.

درمجموع ۷۴ درصد از کل تعداد معاملات انجام‌شده در شهر تهران در مهرماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی در مناطق ۵،۲،۴،۱۰،۱،۷،۸،۱۴،۱۵و ۳)بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۶ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید:متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵(معادل ۱۰۴.۶ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۲ معادل(۴۱.۴ درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران،بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل ۱۸۷.۷ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۳۶.۱ میلیون  ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۲.۹ و ۵۸.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.