«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس جمهور، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص جلسه نمایندگان سه قوه درباره رفع ابهام در قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: وقتی این قانون از سوی رییس مجلس ابلاغ شد، رییس جمهور دستور دادند به طور کامل اجرا شود. همچنین ایشان دستور دادند، اجرا براساس تفسیر درست و منطقی در قانون باشد. 

او ادامه داد: در جلسه نمایندگان سه قوه عددی برای رفع ابهام مطرح نبود و این جلسه ای برای هم فکری برگزار و مواردی از لحاظ زمان و دامنه شمول مطرح شد. فکر این بود که همه قوا به یک تعامل فکری برسند تا قانون را یکنواخت تفسیر و اجرا کنند. فرض این بود که در جلسه، جاهایی که ممکن است اختلاف در تفسیر باشد، دیدگاه ها به هم نزدیک شوند و اختلاف نظر زیاد نباشد و اگر جایی اختلاف جدی باقی ماند از مجلس استفساریه گرفته شود. این مواردی بود که مطرح شد و جلسه جهت‌گیری مشخصی نداشت. 

جنیدی گفت: این‌جلسه بیشتر مبادله فکری بود که ابهامات و اختلافات در تفسیر مشخص شود و تا جایی که ممکن است به یک اتفاق در تفسیر بر اساس یک مبنای منطقی برسیم و اگر اختلافی بود، با استفساریه حل شود.