به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، احداث این خط لوله ۹۰۰ کیلومتری قرار است از سال ۲۰۲۰ آغاز شود.

هدف از احداث این خط لوله کاهش وابستگی به گاز روسیه اعلام شده است. قرارداد دریافت گاز لهستان با همکاری شرکت گازپروم روسیه در سال ۲۰۲۲ به پایان می‌رسد.

این خط لوله قرار است از اول اکتبر سال ۲۰۲۲ سالانه ده میلیارد متر مکعب گاز دانمارک را به لهستان برساند.