به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، رسانه‌های منطقه گزارش دادند که افیخای ادرعی سخنگوی ارتش اسرائیل هدف از عملیات را که "سپر شمالی" نامگذاری کرده است، تخریب تونل‌های حزب الله در اراضی اشغالی عنوان کرد.

آن طور که در خبرها آمده، نظامیان اسرائیلی در جریان عملیات «سپر شمالی» قصد دارند تونل های مرزی را که توسط جنبش لبنانی «حزب الله» ساخته شده اند و از آنها برای انتقال و جابجایی محرمانه نیروهای نظامی به اسرائیل استفاده می شود، پیدا و منهدم کنند.

سخنگوی رسمی ارتش اسرائیل خاطرنشان کرده که این تونل ها زیاد هستند و در عین حال گفته که این تونل ها هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده اند و خطری برای اسرائیلی ها ندارند.

وی هدف از آغاز عملیات «سپر شمالی» را جستجو و نابودی تونل های مرزی عنوان کرده که «حزب الله» از لبنان به سمت اسرائیل حفر می کند. ما از وجود یکسری از این نوع تونل ها باخبریم. تعداد آن ها را اعلام نمی کنم ولی این تونل ها زیاد هستند».

این عملیات فقط در اسرائیل انجام خواهد شد و شمال بلندی های جولان را نیز شامل خواهد شد. نیروهای اسرائیل در شمال در این عملیات شرکت خواهند کرد.