«علیرضا رحیمی»، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار برنا در ارزیابی از جلسه کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی استیضاح «محمدجواد ظریف» گفت: هم زمان در کمیسیون سه موضوع سوال از وزیر امور خارجه، درخواست برخی نمایندگان برای اعمال ماده 234 و استیضاح مطرح شد. بحث درباره موضوع پولشویی وجه مشترک هر سه موضوعی بود که در جلسه کمیسیون با حضور دکتر ظریف، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیست خارجی مجلس با بیان این که موضوع استیضاح بندهای دیگری به جز موضوع پولشویی نیز داشت که در مورد آن ها نیز بین طرفین بحث و گفت و گو صورت گرفت، افزود: فضای جلسه بسیار مثبت بود و با توضیحاتی که دکتر ظریف دادند، مقرر شد استیضاح کنندگان در مدت زمان مشخصی نظر نهایی خود را به هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی اعلام کنند.

وی همچنین تاکید کرد: همه استیضاح کنندگان در جلسه حضور نداشتند و اتفاق نظر درباره قناعت و یا عدم قناعت پیرامون پیگیری موضوع استیضاح نیز در بین آنها وجود نداشت، بنابراین این بازه زمانی برای تعیین تکلیف نهایی در نظر گرفته شد.

رحیمی بیان کرد: ظرف دو هفته آینده نمایندگان نظر خود را به هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی اعلام می‌کنند.

وی ماهیت ماده 234 را استفاده نمایندگان مجلس از حق نظارتی خود در یک موضوع توصیف و تصریح کرد: این ماده ماهیت نظارتی دارد که در برخی از موارد نمایندگان متوسل به تحقیق و تفحص می شوند و در موارد دیگری برای استفاده از ابزاز نظارتی خود ماده 234 را مطرح و به آن متوسل می‌شوند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به سازوکاری که در کمیسیون اندیشیده شد، به نظر می رسد این استیضاح با اقناع متقاضیان در کمیسیون خاتمه یابد و دیگر پیگیری نشود.