به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، «علیرضا بهشتی»، به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی که با حضور «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس برگزار شد، گفت: صاحب نظران می گویند، برای اینکه کشور توسعه پیدا کند باید یک مثلث متوازی الاسلام شکل بگیرد. یکی از ضلع‌های آن اقتصادی و مالی، دیگری نیروی انسانی و ضلع دیگر سرمایه اجتماعی باشد. بخش مهم در حوزه سرمایه اجتماعی اعتماد مردم است، یعنی اعتماد مردم به حکومت و اعتماد مردم به یکدیگر.

علیرضا بهشتی افزود: تا زمانی که نگاه ها به حکومت است و تاکید بیش از حد بر حکومت ورزی، سیاست محور باشد و تا زمانی که در فعالیت های اجتماعی، بیشترین تاکید بر اقدام حکومت ها برای پیشرفت کشور باشد، ما راه به جائی نخواهیم برد. 

وی تاکید کرد: همیشه دانشجو و جنبش دانشجویی پیشرو بود و پیشاپیش جامعه حرکت کرده است.