به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، «معصومه آقاپور علیشاهی»، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره جلسه امروز- سه شنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون بررسی موادی از طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی پروژه های نیمه تمام از محورهای مورد بررسی در جلسه کمیسیون اقتصادی بود.

آقاپور یادآور شد: نحوه جذب سرمایه و افزایش خط اعتباری بانک توسعه جمهوری اسلامی نیز در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تصویب شد.