به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن این گزارش به شرح زیر است:

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور با منابع و مصارفی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال پس از رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و جلسات علنی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ جهت اجرا به دولت ابلاغ شد.

گزارش اجرای این قانون به ویژه عملکرد منابع و مصارف آن به صورت دوره‌ای و مستمر در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته و نقطه نظرات نمایندگان محترم نیز در حین اجرا به دولت منعکس شد.

جمع‌بندی نهایی و تصویر کلان عملکرد منابع و مصارف این قانون برگرفته از گزارش دریافت و پرداخت خزانه داری کل کشور حاکی است که از مبلغ ۳۷۴۶۷.۵۲۱ میلیارد ریال منابع عمومی پیش بینی شده در قانون دریافت‌های دولت بالغ بر ۳.۲۰۰.۲۸۷ میلیارد ریال بوده که معادل ۹۲.۳ درصد میزان پیش بینی شده آن تحقق پیدا کرده و نسبت به سال ۱۳۹۵ از رشد ۱۳ درصد برخوردار شده است.

ادامه دارد...