«محمد باقر نوبخت»، رییس سازمان برنامه و بودجه، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در پاسخ به این سوال که" آیا در لایحه بوجه 98 مبلغ یارانه ها افزایش خواهد یافت، گفت: من این صحبت را نشنیده‌ام و در بودجه هم نیامده است.

او در پاسخ به اینکه «آیا در لایحه بودجه سال 98 معلولان نادیده گرفته شده‌اند» گفت: عدم تخصیص بودجه به معلولان در لایحه بودجه 98 نادرست است. در بودجه 98 و همچنین سال قبل معلولان عزیزمان ردیف اعتباری ذیل  بهزیستی دریافت کرده اند. امسال هم وجود داشت و حتی برای بودجه سال اینده افزایش صورت خواهد گرفت.

رییس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد: در جلسه ای که با وزیر رفاه و جامعه معلولان عزیز داشتم از انها خواستم که اگر نظراتی دارند، ارائه کنند تا لایحه تقویت شود. آنها استقبال کردند و هم مشارکت داشتند.

گفتنی است، برخی نمایندگان مجلس خبر از افزایش یارانه به مبلغ 91 هزار یا 150 هزار تومان دادند.