«محمد اسلامی»، وزیر راه و شهر سازی، در گفت و گو با خبرنگار برنا، در خصوص "خرید هواپیما از روسیه" گفت: برنامه خرید هواپیما در دست دولت نیست.

وی افزود: شرکت های هواپیمایی براساس ضوابط و مقررات هوانوردی و براساس تشخیص خودشان هواپیما انتخاب و وارد کشور می‌کنند. صرف نظر از اینکه این هواپیماها ساخت کدام کشور است، موضوع خرید هواپیما به دولت ارتباطی ندارد.