به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، متن این قطعنامه مشابه قطعنامه ای است که محافظه کاران چند ماه پیش در مجلس نمایندگان به تصویب رساندند.  به همین دلیل انتظار میرود این قطعنامه نیز در سنا تصویب شود.

‌این قطعنامه بار دیگر تنها ایران را در منطقه خاورمیانه هدف قرار میدهد بدون آنکه از نقض حقوق بشر و سیاست های جنگ طلبانه سایر کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی حرفی به میان آورد.

‌همچنین این قطعنامه درباره نقض حقوق مردم ایران از جمله عدم دسترسی بیماران به داروهای ضروری به دلیل تحریم های ترامپ سکوت کرده در حالی که گزارشگر ویژه سازمان ملل تحریم های آمریکا علیه ایران را ناقض حقوق اساسی مردم ایران شناخته است.

قطعنامه های مجلس و سنا در صورت تصویب به قانون تبدیل نمیشوند. محافظه کاران پیش از این سعی کردند که لایحه ای را علیه ایران به نام "تحریم های غیر هسته ای علیه ایران" به تصویب برسانند.

این لایحه با اعتراض گسترده جامعه ایرانی در کانادا و با کمپین کنگره ایرانیان کانادا شکست خورد.