به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، براساس اطلاعات موجود، محصولات برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱/۳۵۳ میلیون یورو و ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱/۲۰۵ میلیون یورو، در رتبه های اول و دوم تأمین ارز سامانه نیما قرار دارند.

ارز سایرگروه‌های کالاهای وارداتی به شرح ذیل نیز از محل ارز حاصل از صادرات درسامانه نیما تأمین ارز شده است.

- لاستیک، پلاستیک و مواد و محصولات شیمیایی و سلولزی؛ ۱/۱۳۲ میلیون یورو

- تجهیزات حمل و نقل؛ ۶۷۷ میلیون یورو

- صنایع معدنی؛ ۴۳۵ میلیون یورو

- کشاورزی؛ ۲۵۳ میلیون یورو

- محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانی؛ ۲۵۴ میلیون یورو

- پتروشیمی و گاز مایع؛ ۱۷۹ میلیون یورو

- محصولات فلزی و لوازم خانگی؛ ۱۲۹ میلیون یورو

- مواد معدنی؛ ۱۳۸ میلیون یورو

- نساجی، چرم و پوشاک؛ ۱۱۳ میلیون یورو

- سایر موارد؛ ۹۶۶ میلیون یورو

شایان ذکر است، این میزان ارز، صرفاً تامین ارز از طریق سامانه نیما بوده است.