به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، روسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه پیش از آغاز دومین کنفرانس خود درباره مبارزه با تروریسم با عنوان چالش‌های تروریسم و ارتباطات درون منطقه‌‌ای به حضور رئیس جمهور معرفی و پس از ثبت عکس یادگاری این کنفرانس در محل نشست حضور یافتند.

رئیس‌ جمهور قرار است در این کنفرانس سخنرانی کند.