«عزت الله یوسفیان ملا»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، در گفتگو با برنا درباره موضوع یارانه پنهان در لایحه بودجه 98 که توسط رییس جمهور مطرح شده است، گفت: یارانه پنهان می تواند شامل یارانه های کالا و نقدی پنهان و یارانه های کلان دولت در حوزه انرژی و سوخت و گاز و ... باشد.

وی در ادامه این مطلب افزود: در مورد سوخت یارانه کلانی در حال پرداخت است، یعنی قیمت تمام شده بنزین حداقل دو و نیم برابر قیمتی است که عرضه می شود.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی درباره سوء استفاده از یارانه های پنهان دولت در حوزه سوخت و انرژی گفت: در مقابل نیز هر کس قدرت مالی دارد از این یارانه پنهان استفاده بیشتری می کند. تصور کنید کسی که قدرت خرید 10 خودرو را دارد می تواند 10 برابر یک خودرو از عرضه بنزین و یارانه ای که دولت در این خصوص در بنزین در نظر گرفته، استفاده کند و هیچ سقفی هم ندارد.

وی بیان کرد: البته این موضوعات نباید بهانه ای برای گران شدن سوخت شود و موضوع قاچاق سوخت نباید منتهی به افزایش قیمت آن شود.

یوسفیان‌ملا درباره موضوع قاچاق سوخت همچنین گفت: موضوع قاچاق سوخت مساله پنهان و غیرقابل ردگیری نیستدر دریا لوله گذاشته اند و مستقیم این قاچاق را انجام می دهد.

وی ادامه داد: من سوال می کنم آیا باند و فرد و گروهی که مستقیم بنزین را از پمپ بنزین به لوله‌هایی که در دریا کار گذاشته اند می آورند و سوخت را قاچاق می کنند قابل ردیابی و پیگیری نیستند؟!

یوسفیان ملا تاکید کرد: اگر نمی توانیم جلوی قاچاق سوخت را بگیریم نمی توانیم به مردم بگوییم چون قاچاق می شود بنابراین ما سوخت را گران می کنیم تا برای قاچاقچی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 تصریح کرد: مجلس در لایحه بودجه 98 اجازه گران شدن بنزین و سوخت را نمی دهد.