به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، مصوبات شورای نگهبان به شرح زیر است:

طرح اصلاح قانون صدور چک

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 13 آبان ماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،  در جلسه مورخ 1397/08/23 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا ــ اقیانوسیه

مصوب جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/08/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1. در بند 3ــ 4 ــ 1 به منشور اخلاقی "اپلک" اشاره شد که این منشور به پیوست ارسال نگردیده است، پس از ارسال اظهار نظر خواهد شد.

2. اجزاء (ح)، (خ) و (ذ) بند 5 ــ 2 ــ 1 با توجه به تاکید بند یک منشور اخلاقی که دولت‌ها را مکلف به اجرای مصوبات می‌کند، اشکال دارد.

3. در بند 16، تجویز تصمیم گیری نسبت به موضوعاتی که خلاف شرع باشد، واجد اشکال است.

تذکر:

بند 5 ــ 2ــ 3 به 5 ــ 2ــ 2 اصلاح گردد.

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم آذر 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1397/09/21 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

1. علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند یک سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و اصلاح انجام شده نافی قوانین و مقررات خلاف شرع قبل از انقلاب که تشخیص خلاف شرع بودن آنها به عهده فقه های محترم شورای نگهبان است، نمی باشد.

2. علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند دو سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 14 آذر ماه 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1. در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند سه سابق (بند چهار مصوبه فعلی) سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.

2. سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات دو و سه نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور

مصوب جلسه مورخ چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- مصوبه مغایر اصل 52 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374/3/17 شورای نگهبان شناخته شد. لذا در صورت لزوم متمم یا اصلاح بودجه باید از طریق لایحه دولت تهیه  ارسال گردد.

اصلاح اساسنامه شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران

مصوب جلسه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیات وزیران در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

مصوب جلسه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیات وزیران در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

مصوب جلسه مورخ سی‌ام آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیات وزیران در جلسه مورخ 1397/09/28 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- در برخی از مواد مصوبه از جمله تبصره 1 ماده 4، برخی واژگان بیگانه نظیر «کیت»، «راکتور»، «آنزیم»، «الکترونیک»، «لیزر»، «فوتونیک» و ... وجود دارد که باید معادل فارسی آنها ذکر گردد و الا مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

- در تبصره 1 ماده 11، در خصوص اعضای هیات مدیره باید شرط «وثاقت» و «امانت» ذکر گردد و الّا واجد اشکال شرعی است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: