به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این گزارش، تحولات مربوط به اقتصاد جهانی، تقاضای انرژی، عرضه و تقاضای نفت در حوزه های بالادستی و پایین دستی، تحولات سیاستگذاری، فن آوری و محیط زیستی به همراه نگرانی های مرتبط با توسعه پایدار، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته که مهم ترین آنها به شرح ذیل است:

در آینده، تمامی اشکال انرژی مورد نیاز خواهند بود و انتخاب یک شکل از انرژی و اولویت دادن آن بر سایر اشکال انرژی، موضوعیت ندارد. با این حال انتظار می رود تا سال 2040، نفت همچنان بالاترین سهم را در تامین انرژی جهان داشته باشد.

پیش بینی می شود میزان کلی مصرف انرژی بین سال های 2015 تا 2040، 33% افزایش یابد که سهم عمده این افزایش تقاضا (95%)، از سوی کشورهای در حال توسعه خواهد بود.

بیشترین میزان افزایش رشد مطلق و درصدی تقاضای انرژی، برای گاز طبیعی خواهد بود.

دورنمای بلندمدت تقاضا برای نفت،  تصاعدی بوده است .پیش بینی می شود برای سال 2040 به میزان بیش از 111.7 میلیون بشکه در روز برسد.

بیشتری میزان رشد تقاضای نفت تا سال 2040  در کشورهای غیرعضو  به میزان 23 میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی می شود.

بیشترین رشد تقاضای بلندمدت نفت برای استفاده در حوزه های پتروشیمی ( 4.5 میلیون بشکه در روز)، حمل و نقل جاده ای (4.1 میلیون بشکه) و هوانوردی ( 2.7 میلیون بشکه) خواهد بود.

تا سال 2040، بیشترین میزان افزایش مصرف نفت برای تامین بنزین ناوگان خودرویی، 2.4 میلیون بشکه در روز خواهد بود. بیشترین میزان این افزایش تقاضا برای خودورهای معمولی خواهد بود و انتظار می رود خودروهای برقی تا 13% بازار را به خود اختصاص دهند.

انتظار می رود بین سال های 2017 و 2027، میزان رشد عرضه از سوی کشورهای غیر اوپک، 9 میلیون بشکه در روز باشد که سهم عمده آن مربوط به نفت آمریکاست. اما بعد از آن  پیش بینی می شود عرضه نفت توسط این کشورها حدود 4 میلیون بشکه در روز کاهش یابد.

تقاضا برای نفت خام اوپک تا سال 2040 از میزان 32 میلیون بشکه در روز سال 2018، به میزان 40 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

سهم اوپک از بازار نفت از 34% سال 2017، به 36% در سال 2040 افزایش خواهد یافت.

صنایع پالایش نفت در کشورهای در حال توسعه، به خصوص در آسیا و پاسیفیک و خاورمیانه و در مرتبه بعدی در آفریقا و آمریکای لاتین، گسترش خواهد یافت.

لگوهای رو به تکامل تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی، به خصوص از سوی آمریکا و کانادا، و در درازمدت از سوی خاورمیانه به سمت آسیا و پاسیفیک گسترش خواهد یافت.

پیش بینی می شود در سال 2040 میزان تقاضا برای سرمایه گذاری در حوزه نفت جهانی تا 11 تریلیون دلار افزایش یابد.

اوپک همچنان به صورت کامل از معاهده تغییرات آب و هوایی پاریس حمایت و در اجرای آن مشارکت خواهد کرد. به این منظور، نیازمند توسعه و به کارگیری فناوری های پیشرفته و سیاست های جامع انرژی در همه اشکال آن هستیم که حامی محیط زیست باشد.

فقر انرژی، همچنان یک چالش مهم جهانی خواهد بود. یک میلیارد نفر از مردم جهان همچنان به انرژی برق و سه میلیارد نفر به سوخت تمیز برای آشپزی دسترسی نخواهند داشت.