«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در حاشیه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص احتمال لابی گری در بودجه 98 گفت: لایحه بودجه نتیجه یک کار کارشناسی چندین ماهه سازمان برنامه و بودجه با دستگاه های اجرایی و هم چنین نتیجه، بحث های مفصل در دولت در نوبت‌های صبح، بعد از ظهر و شب است.

او ادامه داد: لایحه بودجه در فرصت قانونی آماده شد. مقام معظم رهبری رهنمودهایی راجع به لایحه بودجه 98 داشتند که دولت برای اعمال نظرات مقام معظم رهبری، مجددا طی جلسات فشرده ای با لحاظ فرمایشات ایشان در بودجه بازنگری کرد. آنچه در اختیار مجلس شورای اسلامی بوده با لحاظ فرمایشات رهبری راجع به بودجه است. اظهارات همه اعضای محترم دولت راجع به بودجه در دولت شنیده شده است. قرار ما براین است که همه اعضای دولت در مجلس شورای اسلامی از لایحه بودجه دفاع کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: معاون اول رییس جمهور در بخشنامه ای به همه دستگاه اجرایی کشور اعلام کرده که یکپارچه از لایحه بودجه دفاع کنند و نگاه های بخشی نباید در موضوع بودجه از ناحیه دستگاه اجرایی در مجلس ارایه شود. بنابراین بودجه یکپارچه دیده شده است با لحاظ نیازمندی‌هایی که همه دستگاه های اجرایی کشور دارند.

امیری گفت: در مجلس، معاونت تقنینی معاون امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت بودجه و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه به شدت مراقبت می کنند که از ناحیه دستگاه های اجرایی، کارشناسان محترم دستگاه های اجرایی در جهت تامین نظر دولت و اجرای بخشنامه معاون اول رییس جمهور تلاش کنند تا بودجه در کمیسیون های مجلس، تلفیق و صحن علنی مجلس عبور کند.

او در پاسخ به این سوال برنا که آیا در خصوص لابی گری در بودجه گزارشی دریافت کردید یا خیر، گفت: گزارش مکتوب به ما داده نشده اما بنده به معاون تقنینی معاونت مجلس و معاونین امور مجلس دستگاه های اجرایی وزارت خانه ها تاکید کردم که همه یکپارچه از بودجه دولت دفاع کنند. هیچکس حق ندارد براساس نظر دولت بخواهد بخشی نگری نسبت به بودجه داشته باشد و یا خدایی نکرده بخواهند در جهت تغییر ردیف ها و تبصره ها اقدامی انجام دهد.