به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در رأس یک هیئت عالیرتبه جهت دیدار و مذاکره با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی موریتانی وارد نواکشوت شد.

امیرسرتیپ حاتمی در این سفر با رئیس جمهور و وزیر دفاع موریتانی دیدار و مذاکره خواهد کرد.

شایان ذکر است: موریتانی از جمله کشورهای بزرگ مسلمان و مهم در شمال غرب افریقاست.