به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه، که به همراه یک هیات بلند پایه سیاسی - اقتصادی به هند سفر کرده بود، به تهران بازگشت.