به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حضور مردم در این مراسم به قدری چشمگیر بود که نه تنها سالن اصلی مراسم بلکه سالن های جانبی و راهروهای سالن اجلاس هم پر از حضور اقشار مختلف مردم و مسوولان بود.

گروه عکس خبرگزاری برنا این حضور را به تصویر کشیده که می توانید در بخش عکس ببینید. در این خبر هم می توانید حضور شخصیت های سیاسی را به تماشا بنشینید.

 

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (12)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (8)

دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (4)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (4)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (13)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (2)

دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (1)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (15)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (16)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (3)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (9)

آیین+دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (6)

آیین+دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (2)

دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (2)

مراسم+دومین+سالگرد+رحلت+آیت+الله+هاشمی+رفسنجانی+ (17)

دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (3)

دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (1)

دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+

آیین+دومین+سالگرد+بزرگداشت+مرحوم+آیت+الله+هاشمی+ (3)