به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با بررسی اعتبارات حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آورده است:

کل اعتبارات برنامه‌های فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۷، حدود ۵/۳ درصد و اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برنامه‌های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوبه سال ۱۳۹۷ به‌ترتیب ۴/۳۸ و ۱۹/۷۵ درصد افزایش داشته است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، حدود ۲.۳۱۵ میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ ۲۸/۷۴ درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری است. سهم دستگاه‌های مختلف از محل اعتبارات فصل رسانه، حدود ۱.۹۸۸ میلیارد تومان برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود ۲۱۹ میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود ۱۰۲ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۳ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صداوسیما، حدود ۱ میلیارد و پانصد میلیون تومان برای حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای خبرگزاری خانه ملت است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه صداوسیما باید توجه داشت علاوه بر مبلغ ۱.۹۸۸ میلیارد تومان که از محل اعتبارات فصل رسانه برای این سازمان پیش‌بینی شده، اعتباری بالغ بر ۲.۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان در جدول ۲۱ به عنوان کمک برای صداوسیما و نیز مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای تأدیه‌ بدهی‌های این سازمان به شرکت ارتباطات زیرساخت از محل همان جدول برای سازمان صداوسیما پیش‌بینی شده است، بدین‌ترتیب باید گفت، با احتساب مبالغ فوق سرجمع اعتبارات پیش‌بینی شده برای صداوسیما ۴.۲۳۸ میلیارد تومان خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مطلب قابل توجه در مورد بودجه صداوسیما در لایحه سال ۱۳۹۸ آن است که به موجب ماده (۹۳) قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود حداقل هفت‌دهم درصد از بودجه عمومی دولت را برای صداوسیما لحاظ و تخصیص دهد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ این درصد از بودجه عمومی دولت معادل ۳.۳۵۰ میلیارد تومان خواهد شد. در حالی که مجموع کمک دولت (در ردیف اصلی و متفرقه) به صداوسیما در این لایحه ۲.۲۳۸ میلیارد تومان است که معادل ۴۶ صدم درصد از بودجه عمومی دولت است.

بر اساس این گزارش در خصوص جبران این کسری بودجه برخی کارشناسان به اعتبارات پیش‌بینی شده در بند «چ» ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور استناد می‌کنند که در صورت اجرای کامل آن خواهد توانست حدود ۹۱۲ میلیارد تومان از کسری بودجه سازمان را جبران کند، البته اجرای بند «چ» ماده (۳۷) مذکور، منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی است که قرار بوده ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط چندین دستگاه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که چنین امری صورت نگرفته، به هر روی در مورد تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده در این بند اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل بوده که تاکنون هیچ درآمدی از قبل آن برای صداوسیما محقق نشده است و بررسی این روند نشان می‌دهد در صورت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور توسط هیئت وزیران در سال مالی آینده نیز محقق نشود.