به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمود واعظی»، رییس دفتر رئیس جمهور، در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گلستان که اکنون در محل استانداری استان گلستان در حال برگزاری است افزود: برای کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان واردات داریم اما به دلیل واسطه های زیاد این کالاها هم افزایش قیمت پیدا کرده اند. 

وی اضافه کرد: این مشکل در بخشی مانند نهاده های دامی نیز وجود دارد. ممکن است وزارت جهاد برای کم کردن واسطه ها نهاده های دامی را در اختیار بخش های مدنظر کشاورزان قرار نداده باشد. 

رییس دفتر رییس جمهور با اشاره به برخی مخالفت ها درباره اختصاص ارز به تولید کنندگان برای واردات نهاده های کشاورزی گفت: باید طرح یا پیشنهادی ارایه شود تا هم موافقان اختصاص ارز و هم مخالفان را قانع کند تا مشکل اختصاص نهاده های دامی برطرف شود.