«سیدمحمد غرضی»، وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن، درخصوص دستیابی به اهداف انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: انقلاب علاوه بر اینکه به همه اهداف خود رسیده حتی از آن هم فراتر رفت. در حال حاضر مسئله مدیریت مطرح است. مدیریت فعلی، توانایی هماهنگی با اهداف انقلاب را ندارد و حتی گاهی عقب افتاد. انقلاب توانایی استقلال و حفظ کشور را به دست آورد، جمهوریت را بنا کرد، اسلامیت را عرضه کرد و در امور زندگی مردم وضعی را به وجود آورد که مردم حق طلب باشند، حرف‌شان را بزنند و در انتخابات شرکت کنند اما توان‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها خیلی با این اهداف هماهنگ نشدند. انقلاب سر جایش است ولی احزاب و گروه‌ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

این فعال سیاسی افزود: هدف اصلی انقلاب این است که عدالت اجتماعی بر امور مردم حاکم شود یعنی حقوق عامه بر حقوق خاصه ترجیح پیدا کند ولی گروه‌ها و امتیازطلبان دائم تلاش می‌کنند حقوق خاصه را بر حقوق عامه ترجیح دهند و کاملا قابل ملاحظه است که هیچ اعتباری پیدا نمی‌کنند. احزاب و گروه‌ها اگر انقلاب نبود آن‌ها هم به هیچ امتیازی نمی‌رسیدند.

غرضی اضافه کرد: توانایی تجزیه و تحلیل چهل سالگی در دست جوانان هست و با توجه به اینکه ابزارهای اطلاعاتی زیادی در اختیارشان قرار گرفته، عقول اجتماعی بر عقول سیاسی تفوق پیدا کرده است. عقول سیاسی دائم در این جهت در حرکت است که خودش را پنهان کند و حرف‌های حقوق عامه را بزند و برای خودش امتیاز طلب کند.

وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن بیان کرد: فساد، دزدی، گرفتاری، مدیران امتیازطلب و... وجود دارند و انقلاب با این‌ها مبارزه می‌کند.

وی بیان کرد: مقصودم از انقلاب این است که مردم ایران همه موحد بودند، هستند و خواهند بود و توحید را بیشتر در عدالت اجتماعی جست‌وجو می‌کنند تا در امتیازطلبی‌های مختلف. مرم ایران امتیاز را به هنر زندگی کردن اجتماعی تشبیه می‌کنند تا به موارد دیگر؛ لذا هم انقلاب ادامه دارد و هم اهداف تعریف شده و هم چالش‌هایی که اعم از چالش‌های داخلی و خارجی به وجود آمده، محدود شده است.

غرضی یادآور شد: در غرب آسیا هیچ کشوری به اندازه مردم ایران در زمینه مخابرات توسعه پیدا نکرده است. جمعیت ایران 80 میلیون نفر است ولی 160میلیون سیم کارت دست مردم است یعنی به طور میانگین نفری دو سیم کارت دارند ولی آمریکا 320 میلیون جمعیت دارد اما 270 میلیون سیم کارت دست مردم است.

وزیر اسبق پست و تلگراف و تلفن گفت: متوسط پرداخت مردم ایران برای این 160 میلیون سیم کارت 30 هزار تومان است در حالی که در آمریکا هر سیم کارتی ماهیانه 50 دلار باید به شرکت‌های مربوطه خود بپردازد. جاذبه تکنولیژیکی ملت ایران بی‌نظیر است. من هرکجا که تکنولوژی را به مردم ایران عرضه کردم آنها به سرعت جذب کردند.

وی گفت: ما در مورد شبکه‌های برق، انرژی، گاز، پتروشیمی و... موفقیت‌های بزرگی کسب کردیم و تقریبا در همه این موارد بی‌نظیر هستیم. در هیچ کشوری تولید کننده نفت و گاز، شبکه عظیم گاز به همه نقاط کشور نرفته است ولی ایران امروز با 25میلیون مشترک گاز، به سراسر کشور منبع انرژی توزیع کرده که و زندگی آنها را شکل داده است.

غرضی در پایان عنوان کرد: باید به مردم اعتماد کنیم چراکه سلول‌های مردم ایران دنبال تکنولوژی هستند. اهداف انقلاب به مراتب بیش‌تر و پیش‌تر از آنچه بوده، رفته است. ما ظرف این چهل سال همه نیازهای زیرساختی را به دست آوردیم.