«حشمت الله فلاحت پیشه»، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره تغییر عنوان عبارتی کانال ارتباطی ایران و اروپا از SPV به INSTEX گفت: طی ماه های گذشته توضیحاتی پیرامونSPV و پوشش فعالیتی و حقوقی آن مطرح مطرح نشده بود تا امروز بتوانیم ارزیابی کنیم که چه تفاوت هایی با INSTEX دارد از این حیث این تغییر عبارتی معنی خاصی را ایجاد نمی کند.

فلاحت پیشه همچنین تاکید کرد: در شرایط تحریمی که علیه ایران اتفاق افتاده است موضوع فروش نفت برای ایران اهمیت بسیار دارد از این حیث بررسی این فاکتور در INSTEXاز نگاه من دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: در سازوکار مالی اروپا هنوز درباره موضوع فروش نفت توسط ایران مکانیسمی تعریف نشده است و این مساله ای نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد.

فلاحت پیشه با ابراز امیدواری از این که بعد از بازه زمانی کوتاهی از آغاز همکاری ایران و اروپا در قالب INSTEX چین و روسیه نیز به این چهارچوب اضافه خواهند شد، بیان کرد: مساله اصلی برای ایران درباره فعالیت در این چهارچوب افزایش قدرت چانه زنی و تعمیق روابط اقتصادی با اروپا است.

وی تصریح کرد: سازوکار مالی اروپا و ایران فرصت ها و فرجه های مناسب و امیدبخشی برای اقتصاد ایران دارد که باید با هوشمندی از آن ها استفاده کرد، در مقابل این کانال برای اروپا نیز فرصت های مناسبی ندارد بنابراین اروپا نیز باید با واقع بینی در این خصوص گام بردارد و دست از فرصت سوزی بردارد.

FATF و INSTEX قابل پیوند زدن به یکدیگر نیستند

فلاحت پیشه درباره برخی اظهارات مطرح شده از جانب اروپایی ها مبنی بر اینکه فعالیت INSTEX منوط به تصویب FATF است، گفت: FATF و INSTEX قابل پیوند زدن به یکدیگر نیستند و اروپا نمی تواند با این سیاست تصمیمی را به ایران تحمیل کند.

وی بیان کرد: از چهار لایحه این حوزه دو لایحه مربوط به قوانین داخلی در ایران تصویب شده و دو لایحه دیگر در مجمع تشخیص مصلحت است که بر اساس صلاحدید و مصلحت بررسی خواهد شد و تصمیمی مستقل از فشارهای سیاسی بیرون کشور اتخاذ می شود.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این خصوص تاکید کرد: اینکه اروپا با سیاسی بازی بخواهد این دو حوزه را به هم پیوند دهد در نهایت به نفع همکاری های ایران و اروپا نخواهد بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: