به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، جمهوری اسلامی ایران امروز، بیست و دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ چهل ساله شد و مردم در سراسر کشور با حضور در خیابان ها و سردادن اشعار و شعار هایی جشن تولد چهلمین سالگرد را آغاز کردند.

آنچه در دقایق ابتدای آغاز مراسم ۲۲ بهمن به چشم می آید حضور جوانانی است که با در دست داشتن پرچم ایران به خیابان ها آمده اند. زنان و مردان جوانی که زمان تولد انقلاب در بهمن ۵۷ هنوز به دنیا نیامده بودند و امروز آمده اند تا آن حرکت بزرگ پدران و مادرانشان را جشن بگیرند.