به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، ضمن حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: عظمت راهپیمایی امروز در چهلمین سال انقلاب شکست قطعی دولت ترامپ را رقم زد و مردم نشان دادند در سخت ترین شرایط درست ترین تصمیم را می گیرند.

وی افزود: البته این حضور پیام دیگری هم داشت، که ما مردم انقلابمان را دوست داریم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: مسؤلین نباید در حل مشکلات اقتصادی تعلل یا سستی داشته باشند، باید همه همت خود را در رفع و کاهش مشکلات به کار برده و اسایش و رفاه مردم ر اتأمین کنند.