«دریادار حبیب الله سیاری»، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا، در خصوص "دستاورد چهل ساله انقلاب" گفت: بزرگترین دستاورد انقلاب، حفظ و پیشرفت این انقلاب است. همچنین بالا بردن جایگاه مقدس نظام جمهوری اسلامی و انقلاب در سطح جهان از دیگر دستاورد های این انقلاب است.

او ادامه داد: این جایگاه، جایگاه بسیار بزرگی است و به راحتی هم به دست نیامده است. وضعیت این کشور با سال های انقلاب و قبل آن، به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. تفاوت معناداری بین دو وضعیت وجود دارد و این به برکت انقلاب است. تفاوتِ معنادار، دستاوردهای انقلاب  و جمهوری اسلامی است.

او در خصوص رمز موفقیت این انقلاب گفت: مردم رمز موفقیت این انقلاب هستند. این انقلاب برای مردم است و مردم به راحتی از انقلاب نمی گذرند و پشتیبان آن هستند. تا انقلاب پشتیبانش این مردم است، هرگز آسیب نخواهد دید.