به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «مهدی محمودی»، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اظهار کرد: دارندگان کارت آمایش 12 و هویت 11 که موفق به شرکت در آمایش 13 نشده اند؛برای نوبت آخر تا پایان سال جاری مهلت دارند به ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری های محل صدور کارت مراجعه کنند تا تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: تمامی خدمات اداری صرفاً به دارندگان مدرک معتبر آمایش، ارائه می شود و اتباع خارجی فاقد کارت آمایش معتبر، تبعه خارجی غیرمجاز تلقی و برابر قوانین و مقررات وضع شده در خصوص غیر مجازین، با آنان برخورد می شود.