به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، در این نشست دو طرف انجمنی برای تبادل دیدگاه ها در زمینه امنیت هسته ای، پادمان ها و آموزش و تحقیق و توسعه را ایجاد کردند.

در این نشست اتحادیه اروپا قدردانی و حمایت خود را از تایید و نظارت اجرای دقیق تعهدات مرتبط با برنامه هسته ای ایران اعلام کرد.

جلسه بعدی مقامات رسمی و ارشد دو سازمان اوایل سال 2020 در وین برگزار می گردد.