به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش-زاهدان براثر عملیات انتحاری منفجر شده است.

 
گفته می شود دست کم 20 نفر شهید و 20 نفر نیز زخمی شده اند.