به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه، در این دیدار با اشاره به ناگسستنی بودن پیوندهای دو کشور گفت: زمینه های همکاریهای زیادی بین دو کشور وجود داشته و به همین دلیل شرکت های بسیاری از ایران مشتاق همکاری تجاری و اقتصادی با تاجیکستان هستند.