به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «سید ابراهیم رئیسی»، رئیس قوه قضاییه، در توئیتر خود از بازداشت‌های بدون دقت انتقاد کرد و نوشت:

«در قضیه بازداشت ها باید از ابتدا با دقت برخورد شود و اینگونه نباشد که افرادی بازداشت و بعد مشخص شود نباید بازداشت می شدند.

تعیین زمان دور برای رسیدگی به پرونده های مردم قابل قبول نیست و این مسئله باید اصلاح شود.»