به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، حسین کمالی، رئیس خانه احزاب، در نشست فصلی خانه احزاب با اشاره به فعالیت های ۳سال گذشته خانه احزاب بیان کرد: سه سال را پشت سر گذاشتیم. در یک فضای دوستانه و صمیمانه کنار هم بودیم، برای اینکه امور سیاسی کشور پیش برود.

رئیس خانه احزاب خاطر نشان کرد: سه لایحه مهم احزاب جرم سیاسی، قانون انتخابات و فعالیت احزاب است که در دستورکار دادیم.

وی تاکید کرد: درباره این قوانین با رئیس جمهور و رئیس مجلس بحث و گفت وگو کردیم که اثراتی داشت و پیشرفت های خوبی حاصل شد.

کمالی ادامه داد:تعدادی از شعبات خانه احزاب در استان های مختلف راه اندازی شد و جریان های اصولگرا و اصلاح طلب همکاری کامل با یکدیگر داشتند.

وی درباره یارانه خانه احزاب بیان کرد: یارانه ای برای خانه احزاب به مبلغ دو میلیارد تومان اختصاص داده شد که ۱۰۰میلیون تومان برای مرکز و مابقی برای احزاب در نظر گرفته شده است.

رئیس خانه احزاب ادامه: این یارانه به احزابی تعلق خواهد گرفت که خود را با قانون جدید تطبیق داده اند و مابقی احزاب هم که خودشان را تطبیق ندادند، زودتر این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: وزارت کشور برای سال ۹۷ مبلغی که تخصیص داد ۷۰۰میلیون تومان بود که ما گفتیم نمی گیریم زیرا مبلغی نیست که بتوانیم بین احزاب توزیع کنیم.

رئیس خانه احزاب درباره سهم احزاب در بودجه سال ۹۸ گفت: سال آینده در بودجه مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که سعی کردند این مبلغ را به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برساند؛ اما آقای کواکبیان آن جا حضور داشتند و گفتند که این مبلغ همان ۱۵ میلیارد تومان است.

وی تاکید کرد: بزرگترین دستاورد ما گفت وگو بین احزاب مختلف است که می تواند راه را  برای فعالیت های ارزشمند باز کند.