به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «مصطفی کواکبیان»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه انتخابات خانه احزاب بیان کرد: دولت لایحه جامع انتخابات را تقدیم مجلس کرده انچه در مجلس مطرح است لایحه جامع انتخابات نیست انچه در دستور مجلس است طرح استانی شدن انتخابات است. هرکسی که در حوزه انتخابیه ۱۹ درصد ارا را بدست اورد و در سطح استان بالاترین رای را آورد به مجلس ورود می کند

او ادامه داد؛ اگر شورای نگهبان طرح استانی شدن را تصویب کند  سطح دموکراسی ارتقا می کند و نگاه بخشی و جزئیی نماینده نیز ارتقا می یابد. اگر تهران ۳۰ نماینده میخواهد و یک حزب ۴۰ درصد ارا را اورده و یک حزبی دیگر ۳۰ درصد و  به تناسب ۹ و ۶ نفر ورود می کنند. 

کواکبیان یادآور شد: طبق گفته های آقای کمالی دوستان احزاب هرکس رای اورد وقت بگذارند. کسی که وقت نمی گذارد کاش کاندید نمیشد . دوستان حفاظت و رصد کنند این 15 میلیارد به نحو درست به احزاب تخصیص یابد.

وی اضافه کرد: دوستان می گویند فقط با رییس مجلس دیدار داشتند پس چرا رییس جمهور و رییس قوه با حزاب جلسه نمیگذارند و همینطور خواهش می کنم رهبری وقتی برای احزاب بگذارند تا نکات را با ایشان مطرح کنیم.