به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان البرز، ۳ طرح بخش کشاورزی شهرستان نظرآباد افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

در سفر امروز پنجشنبه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به استان البرز، پروژه تفصیه خانه فاضلاب دامداری شرکت بستان ایران با ظرفیت تصفیه ۴۰۰ مترمکعب پساب در روز با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال در شهرستان نظرآباد به افتتاح شد.

این تصفیه خانه دارای تطبیق پذیری با استانداردهای زیست محیطی و کاهش آلودگی ها است و استفاده از پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی راه اندازی شده است.

وزیر جهاد کشاورزی کلنگ ساخت کارخانه لبنیات شرکت بستان را به زمین زد.

این کارخانه با ظرفیت سالانه چهار هزار تن فرآورده لبنی با اشتغالزایی ۵۰ نفر به طور مستقیم و ۱۰۰ نفر غیر مستقیم و با اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی احداث می شود.

در ادامه نیز عملیات اجرایی احداث یک گلخانه ۱۳ هکتاری در شهرستان نظرآباد آغاز شد.

محمود حجتی در مراسم کلنگ زنی اظهار داشت: استان البرز ظرفیت مناسبی برای توسعه گلخانه و ایجاد شهرک های گلخانه ای دارد.

 یکی از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب و افزایش بهره وری و راندمان تولید، حمایت از توسعه گلخانه ها و ایجاد شهرک های گلخانه ای است.