به گزارش گروه سیاسی برنا، به دنبال انتشار خبری مبنی بر نشت مواد شیمیایی از تصفیه خانه مبین و مسمومیت  ۲۶ نفر براثر تأثیر ‌مواد شیمیایی این مرکز و انتقال آنها به بیمارستان‌های عسلویه، مدیرعامل پتروشیمی مبین با تکذیب ‌هرگونه نشت موارد شیمیایی و گازی از تصیفیه‌خانه مبین، از مسمومیت پنج نفر از کارکنان این ‌پتروشیمی خبر داد.‌

علیرضا شمیم گفت: تصفیه خانه این ‌شرکت از شبانه روز گذشته تا کنون در شرایط نرمال فرایندی بوده که‌ ترندهای عملیاتی مربوطه و نتایج ‌آنالیزرهای آنلاین خروجی، این ادعا را اثبات می‌کند.‌

وی افزود: در حال حاضر نیز تصفیه خانه و زباله سوزهای جامد و مایع در شرایط نرمال فرآیندی قرار ‌داشته و مخازن ذخیره تصفیه خانه در حداقل ظرفیت عملیاتی هستند.‌

شمیم تصریح کرد: مواد شیمیایی مشاهده شده در کانال جمع آوری آبهای سطحی متعلق به این شرکت ‌نبوده، بلکه کلیه شرکت‌های فازیک پتروشیمی متصل به آن بوده و امکان تخلیه دارند، از طرفی این ‌شرکت فاقد هرگونه مواد شیمیایی بوده و اصولاً نوع و ماهیت آلودگی ایجاد شده مؤید آلودگی هواست که ‌عمدتاً بصورت ونت و تخلیه گازها به اتمسفر صورت می‌پذیرد.‌

مدیر عامل پتروشیمی مبین با اشاره به اینکه انتشار این حجم از آلودگی اتمسفری توسط پساب به هیچ وجه ‌امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: متاسفانه این شرکت نیز در این رخداد زیست محیطی تحت تأثیر قرار ‌گرفته و تعداد 5 نفر از پرسنل شاغل به دلیل مسمومیت به درمانگاه اعزام شدند که تحت درمان قرار ‌دارند.‌