به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «روسلان دالنوف»، وزیر اقتصاد ملی قزاقستان، در زمان تصویب این موافقتنامه در پارلمان اعلام کرد:

با اجرای این موافقت نامه، امکان افزایش صادرات کالاهای ساخت قزاقستان به بازار ایران افزایش می یابد.

در این موافقت نامه امتیازهای بازرگانی برای تعدادی از کالاها پیش بینی شده است.

تعداد کالای مشمول این موافقت نامه از سوی اتحادیه اوراسیا 502 قلم و از سوی ایران نیز 360 قلم کالا است.