به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده خود لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد، طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس و لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستور کار بررسی دارند.

بررسی لایحه حفاظت از خاک برای تامین نظر شورای نگهبان و لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی اعاده شده از شورای نگهبان و طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.