به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، نشریه شورای اروپا در روابط خارجی با انتشار مقاله ای،  اهمیت سفر روحانی به عراق را بررسی کرد. نویسندگان این مقاله معتقدند سفر روحانی به عراق آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور است.

در این سفر تهران پیام سیاسی واضحی به امریکا فرستاد که اگر امریکا دست بالا را در فضای هوایی عراق دارد بازیگر اصلی در زمین عراق، ایران است.

دیدار روحانی با آیت الله سیستانی که بسیاری از سیاستمداران از جمله مقامات آمریکایی را به حضور نمی‌پذیرد، نیز پیام دیگر به امریکا است که هرگز نمی تواند عراق را به انجام  اموری علیه ایران وادار کند.

 در سطح عملیاتی نیز دیدار روحانی شامل توافقات مهم تجاری و مسافرتی بین دو کشور بود. در کل این سفر باتوجه به دستاوردها و پیام هایش نشان داده که عراق بخشی از استراتژی فشار حداکثری امریکا علیه ایران نخواهد بود.