به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «عبدالناصر همتی»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد؛ ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی بانام سازوکار ویژه تأمین مالی وتجارت ( STFI ) بزودی درتهران ثبت می شود.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: ثبت این شرکت به هیچوجه به معنای معطل شدن ایران برای عملیاتی شدن سازوکار  اروپا نیست و ما استراتژی اتخاذ شده خود برای نحوه تأمین مالی و تجارت کشور در شرایط تحریم از روش ها و طرق ویژه ای که طراحی کرده ایم، بخصوص ازطریق همسایگان وسایر شرکای تجاری ادامه میدهیم. 

همتی بیان کرد: با مذاکراتی  که همکاران  من هفته گذشته با نمایندگان سه کشور اروپایی و مدیر INSTEX در بانک مرکزی در تهران داشتند، توضیحات کامل درمورد ساز وکار ایرانی متناسب با سازو کار اروپایی داده اند و ما منتظر اقدامات عملی از طرف اروپا هستیم.