به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، منظم‌ترین نمایندگان مجلس در سال 97 مشخص شدند که به شرح زیر است:

سه ماهه اول سال 97

سیده فاطمه ذوالقدر، فردین فرمند، سیدحسین نقوی‌حسینی، رضا کریمی، علی اصغر یوسف‌نژاد، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسن کامران دستجردی، مصطفی کواکبیان، محمدرضا تابش، شمس‌الله شریعت‌نژاد، محمدباقر سعادت، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، علی ابراهیمی، سکینه الماسی، سید مرتضی خاتمی منظم‌ترین نمایندگان مجلس بودند.

سه ماهه دوم سال 97

شهروز برزگر، محمدحسین فرهنگی، روح الله بابایی صالح، محمدرضا تابش، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسن کامران دستجردی، علی اصغر یوسف نژاد، فردین فرمند، علیرضا سلیمی، سیده فاطمه ذوالقدر منظم ترین نمایندگان مجلس بودند.

3️سه ماهه سوم سال 97

محمدرضا تابش، علی اصغر یوسف نژاد، شهروز برزگر کلشانی، محمدحسین فرهنگی، علی اسماعیلی، سیده فاطمه ذوالقدر، فردین فرمند، حسن کامران دستجردی، حسینعلی حاجی دلیگانی و شمس الله شریعت نژاد منظم ترین نمایندگان مجلس بودند.

سه ماهه پایانی سال 97

محمدرضا تابش، علی اصغر یوسف نژاد، نادر قاضی‌پور، محمد بیرانوندی، رضا کریمی، فردین فرمند، محمدحسین فرهنگی، سید مرتضی خاتمی، مسعود رضایی و شمس الله شریعت نژاد منظم ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند.