«غلامحسین کرباسچی»، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، در مورد حضور احزاب اصلاح طلب در سیل اخیر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: حزب کارگزاران مثل احزاب دیگر در کنار مردم بودند. این مسائل، مسائل سیاسی نیست بلکه مسائل اجتماعی است و هر فردی در حد توان خود کمک می کند. بنده از استان های دیگر نیز اطلاع دارم که اعضای اصلاح طلب کارگزاران و سایر احزاب همگی در این زمینه در حد توان خود تا جایی که توانستند، کمک کردند. بنابراین نباید این مباحث مورد سوءگیری و عامل اختلاف شود.

او در مورد برنامه های انتخاباتی این حزب نیز بیان کرد: برنامه های انتخاباتی حزب کارگزاران توسط سخنگو اعلام خواهد شد. قرار است آقای مرعشی به زودی این برنامه ها را اعلام کنند.