«پیرمحمد ملازهی»، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در خصوص "خروج مصر از ناتوی عربی" گفت: عبدالفتاح السیسی سیاست معتدل تری در مصر به نسبت گذشته اتخاذ کرده است و نمی خواهد از رفتارش اینگونه تلقی شود که تحت تاثیر سیاست های عربستان، با دیگر کشورها ارتباط برقرار می کند. بر همین اساس انتظاری که عربستان سعودی از آنها در ارتباط با سوریه داشت، نادیده گرفت و رژِیم اسد را تایید کرد.

او با اشاره به ناتوی عربی بیان کرد: زمانی که بحث ناتوی عربی مطرح شد مصر به طور جدی حاضر به ورود به این معامله نشد زیرا منافع ملی خود را بر منافع ناتوی عربی ارجح می دانست. آقای السیسی و نظام حاکم کنونی سعی می کند، رفتارش اینطور تلقی نشود که کاملا سیاست های خود را با عربستان سعودی هماهنگ کرده است.

ملازهی گفت: مصر بیشتر به دنبال این است سیاستی متوازن در ارتباط با کشورهای منطقه ای داشته باشد و اخیرا نیز نشانه هایی برای بهبود روابط از خود نشان داد.

او در خصوص موفقیت ناتوی عربی گفت: موفقیت یا شکست به مجموع شرایطی بستگی دارد که در سطح منطقه و بین الملل در جریان است. اینگونه نیست یک کشور بتواند به تنهایی موضع گیری و به همه اهدافش دست پیدا کند زیرا ناتوی عربی بدلیل همسویی سیاست های اسراییل، عربستان و امریکا درباره ایران و برخی کشورهای منطقه تشکیل شد.

ملازهی بیان کرد: اولین بحثی که عربستان سعودی مطرح کرد؛ ائتلاف اسلامی در ارتباط با یمن بود  که قصد داشتند پاکستان، مصر و ترکیه را وارد مسئله کنند اما آنها زیر بار نرفتند. بعد از آن ناتوی عربی برای دفاع از منافع اسراییل و عربستان مطرح شد که کشورهای مهم منطقه ای تمایل چندانی نشان ندادند تا سیاست های خودشان را در تضاد با کشورهای دیگر قرار دارند بلکه منافع ملی خودشان برایشان مهم تر است. کشور مصر براساس منافع ملی خود حرکت می کند.