به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، روابط عمومی معاونت حقوقی رییس جمهور طی اطلاعیه ای اعلام کرد:

"متاسفانه پایگاه خبری انتخاب مفاد نامه رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 2803/ه ب مورخ 1398/1/24 را دایربرعدم مغایرت قانونی 73 مصوبه دولت در ماه های بهمن و اسفند سال 1397 و تایید آن ها توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات را بر عکس نقل کرده و مدعی اعلام مغایرت و لزوم لغو 73 مصوبه مذکور شده است.

این معاونت ضمن تکذیب خبر فوق، انتظار رعایت اصول حرفه ای ناظر به صحت، دقت و امانت را از سوی کلیه رسانه ها دارد".