به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «علی ادیانی»، نماینده مردم قائمشهر در مجلس، در مقابل غذاخوری نمایندگان بیهوش شد که با کمک تیم پزشکی مجلس شورای اسلامی و یکی از نمایندگان پزشک به هوش آمد و به بیمارستان منتقل شد.