به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بر این اساس عبدالرضا رحمانی فضلی «جواد ناصریان» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را به عنوان دبیر کمیته برآورد، تخصیص و تعیین خسارت قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده منصوب کرد.

وزیر کشور همچنین در حکمی دیگر «مهدی جمالی نژاد» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور را به عنوان دبیر کمیته بازسازی و نوسازی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده منصوب کرد.

رحمانی فضلی همچنین «تقی رستم وندی» رئیس سازمان امور اجتماعی کشور را به عنوان دبیر کمیته اجتماعی، بهداشتی و مشارکت های مردمی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده منصوب کرد.

«علی طالبی» رییس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور هم امروز با حکم وزیر کشور به عنوان دبیر کمیته نظارت و بازرسی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده منصوب شد.

وزیر کشور و رییس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، در احکام جداگانه خود، ارزیابی و برآورد خسارات وارده به بخش های مختلف، پیگیری برای شناسایی، تعیین منابع و تخصیص و دریافت اعتبارات مصوب و مورد نیاز و نیز نظارت بر عملکرد و هزینه کرد اعتبارات تخصیصی از جمله مواردی عنوان کرده که انتظار دبیران ستاد نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده در راستای نیل به اهداف تشکیل قرارگاه و سرعت بخشی به امر بازسازی و کمک به هموطنان آسیب دیده با جدیت نسبت به تحقق آن کوشش کنند.