به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، امروز چهارشنبه «قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» را پس تصویب مجلس شورای اسلامی برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

براساس ماده واحده این قانون، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انتضای مدت اعتبار آزمایشی آن دائمی می شود.

این قانون در جلسه علنی روز یکشنبه 26 اسفند 1397 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.