به گزارش گروه سیاسی برنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر اورده است؛ رهبری اتمام حجت فرمودند. از این پس با جدیت بیشتری بخت آزمایی ها، تخلف ارزش افزوده و دستکاری رای مردم را پیگیری خواهیم کرد. 

گفته بودیم که از حق الناس کوتاه نمی آییم.