«محمد کیانوش راد»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در پاسخ به این سوال که  آیا در انتخابات گذشته که شورای عالی سیاست گذاری  لیستی از نمایندگان را در انتخابات ارائه داد، این لیست به مردم پاسخگو بوده است و آیا به صورت مشروط در انتخابات شرکت خواهند کرد، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: متاسفانه شورای عالی سیاست گذاری تقریبا هیچ گونه نظارتی بر کار نمایندگان نداشته است. نمی توان از مشروط شدن شرکت اصلاح طلبان در انتخابات سخن گفت زیرا بخشی از اصلاح طلبان در هر حال در انتخابات شرکت می کنند. نمی توان همه آنها را هم متهم به علاقه به قدرت دانست. تحلیل آنها ممکن است متفاوت با تحلیل ما باشد. در این وضعیت و با رد صلاحیت ها، شورای سیاست گذاری شرایط سختی را پیش رو دارد. اکنون نمی توان‌گفت دقیقا چه تصمیمی را در هنگام انتخابات باید برگزید، اما به نظر می آید رویکرد کلی شورای سیاست گذاری شرکت در انتخابات است.

کیانوش راد در پاسخ به این سوال که آیا اعضای فراکسیون امید به شورای عالی سیاستگذاری پاسخگو بوده اند یا خیر؟ اگر نه، علت چه بوده است، بیان کرد: خیر ، فکر نمی کنم کسی پاسخگوی جایی باشد. برخی کاندیداها قبل از انتخابات برای قرارگرفتن در لیست امید التماس می کردند اما پس از رای آوری ژست دیگر و سخن دیگری گفتند. باید قبول کنیم که در حمایت از برخی افراد اشتباه کرده ایم. البته در رویکرد کلی شورای سیاست گذاری که ممانعت از شکل گیری مجلسی تندرو و پایداری چی بود، درست عمل شده و نتیجه هم داد اما در اهداف اثباتی در مجلس چندان موفق عمل نشد. 

وی ادامه داد: شرایط کار حزبی و تعهدات حزبی، به دلایل مختلف در ایران ضعیف است . باندبازی سیاسی و هر روز به رنگی درآمدن و رو به قبله قدرت داشتن، بیماری شایعی در ایران بوده و ریشه تاریخی آن استبداد است. ترس از از دست دادن صلاحیت، حتی برخی از مدعیان را لال کرده است. در مجلس آینده، تغییرات زیاد خواهد بود، شورای سیاست گذاری از هم اکنون باید بدنبال شناسایی چهره های جدید ، قوی، متخصص، خوشنام و متعهد به اهداف اصلاح طلبانه باشد.